Informace o zpracování osobních údajů

Vážení,

tímto Vám poskytujeme informace o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní zboží . Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které mohou být pro Vás důležité.

 1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost STONE & BRICK GALLERY s. r. o. se sídlem v Praze 5, Na Hřebenkách 3058/120, IČ: 04850785, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 254641. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit emailem: info@stonegallery.cz.
 2. Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu, poskytnuté služby, uskutečněné obchody.
 3. Vaše údaje zpracováváme z důvodu: Vámi uděleného souhlasu, nezbytnosti pro plnění smlouvy.
 4. Dále zpracováváme zpravidla tyto Vaše citlivé údaje: nezpracováváme
 5. Vaše citlivé údaje zpracováváme na základě: nezpracováváme 
 6. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem: plnění zákonných povinností, plnění s vámi uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. nabízení našich služeb a zboží, a to i v rámci marketingu.
 7. Jestliže jste nám udělili výslovný souhlas se zpravováním, můžete ho kdykoliv odvolat.
 8. Naše oprávněné zájmy k zpracování osobních údajů jsou zejména tyto: rozvoj obchodní činnosti spojený s nabídkou našich služeb a zboží.
 9. K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o poskytovatel IT služeb wedos.cz, dodavatele zboží hrabcuk.cz, účetní datech-pro.cz, a doručovací společnosti GLS.
 10. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.
 11. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby. Námi zpracovávané údaje můžete také přenést k jinému správci údajů.

Poradíme vám

Nevíte si rady s výběrem? Nebo se chcete jen na něco zeptat?
Jsme tu pro vás.

David Gregora David Gregora specialista na obklady a dlažbu

(+420) 266 712 734 Pondělí: 9:00 - 17:00

Kontaktujte nás